Profile

Bio

Hồng Trà chuyên cung cấp trà, dụng cụ trà cao cấp, các khóa đào tao về trà hoa, trà đạo, và làm chủ quán trà

Location

số 69 Nguyễn An, Hải Tân, Hải Dương

Website

http://hongtra.vn/

Moderator Tools

Mark as Spammer