Teasenz said

Teasenz: up to 20% OFF White Tea & Pu Erh Tea Balls!

Teasenz.com: up to 20% OFF new pu erh & white tea ball offers: https://teasenz.com/sale
- 2019 Ripe Jin Ban Zhang Pu Erh Tea Balls
- 2018 Ripe Bing Dao Pu Erh Dragon Balls
- 2019 Aged Shou Mei White Tea Balls
- 2019 (Yue Guang Bai (Moonlight White) Tea
- 2018 Raw Mengku Pu Erh Dragon Balls
- 2018 Raw Xiao Hu Sai Pu Erh Tea Balls
- 2018 Raw Lao Ban Zhang Pu Erh Tea Balls, Huang Jin Ye

TEASENZ.EU: EU Warehouse Deals
https://teasenz.eu/collections/sale

0 Replies

Login or sign up to leave a comment.