Tea type
Guayusa Herbal Honeybush White Blend
Ingredients
Rose Blossom Leaves, Rosemary, Sage, Sea Salt, Shatavari Root, Sour Cherry, St. John's Wort, Strawberry Leaves, Sunflowers, Tangerine Flowers
Flavors
Not available
Sold in
Loose Leaf
Caffeine
Medium
Certification
Fair Trade
Edit tea info Last updated by Beryl Beauty & Spa
Average preparation
Not available

Currently unavailable

We don't know when or if this item will be available.

From Our Community

1 Image

0 Want it Want it

0 Own it Own it

Tasting Notes

There aren't any tasting notes for this tea yet.

From Beryl Beauty & Tea

Đầy: mô tả nước trà vừa đầy, tròn, hương vị bám miệng
Giàu hương: mô tả trà phong phú nhiều hương vị
Mỏng hương: môt tả mùi hương ban đầu rất dễ bay và giảm nhanh
Cân bằng: đặt được sự mượt mà trong mùi vị và kết cấu nước trà tốt.
Trội hương: mô tả một số mùi vị quá mạnh trong nước trà
Hậu vị dài/ngắn: mùi vị lưu lại lâu/mau trong khoang miệng sau khi nếm thử

About Beryl Beauty & Tea View company

Company description not available.

Tasting Notes

There aren't any tasting notes for this tea yet.